expert connections termeni si conditii

Notificare cu privire la protecția datelor personale

Informaţii Generale

a) Introducere
În 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Regulamentul”).
Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.
Astfel, considerăm că este un moment potrivit să te informăm cum protejăm datele tale personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.
Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a te informa cu privire la prelucrarea datelor tale personale și drepturile tale. Privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația locală în vigoare.
b) Operatorul
Noi, societatea EXPERT CONNECTION SRL cu sediul în Spl. Independentei 319 Sectorul 6, Bucureşti, reprezentăm operatorul, în conformitate cu GDPR și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, te rugăm să ne contactezi la datele de contact pe care le poți găsi mai jos. Colectarea acestor date se face doar cu acordul tău.
Refuzul tău determină imposibilitatea operatorului (EXPERT CONNECTION SRL) de a încheia contractul de prestări servicii/vânzare a produselor, de a trimite informații sau produsele comandate, acestuia din urmă lipsindu-i una din condiţiile esenţiale, respectiv identitatea părţilor.
c) Datele cu caracter personal

EXPERT CONNECTION SRL prelucrează următoarele date cu caracter personal:
Numele și prenumele, adresa de domiciliu și adresa de e-mail;
Datele din cartea de identitate, CNP, numărul de telefon;
Comunicațiile pe care le faci cu noi sau pe care le direcționezi către noi prin scrisori, e-mailuri, SMS, servicii de chat, apeluri și rețele de socializare.

Informaţii cu privire la Procesare

a) Tipurile de prelucrare a datelor
“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
b) Principiile prelucrării datelor cu caracter personal
EXPERT CONNECTION SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:
Prelucrate în mod corect, legal și transparent; Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
Corecte și actualizate;
Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.
c) Scopul și temeiul prelucrării datelor
Înregistrarea utilizatorilor. Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de înscriere pe site-ul www.expertconnection.ro prin care îți creezi un cont sau te abonezi la un newsletter, în vederea unei mai bune și facile administrări. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful teza 1 litera b) GDPR.
Analiza clienților și profilare.
Ne oferi consimțământul prealabil de a utiliza datele tale personale pentru comunicări către tine: folosim datele tale pentru a gestiona relația noastră cu tine ca și client și pentru a ne îmbunătăți serviciile și experiența ta cu noi;
Îți putem furniza informațiile noastre prin e-mail. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) GDPR.
Poți să te dezabonezi de la informările de acest gen. Ai dreptul de a nu consimți sau de a te opune la activitățile comerciale sau de marketing direct, inclusiv la crearea profilului în scopul activităților de acest tip. Datele tale cu caracter personal urmează a fi șterse printr-o solicitare scrisă adresată office@expertconnection.ro.
Îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor: Analiza modului în care folosești serviciile noastre ne ajută să te înțelegem mai bine și ne arată ce putem îmbunătăți. De exemplu: analizăm datele privind istoricul achizițiilor tale pentru a-ți furniza informații sau sfaturi în legătură cu modul optim în care poți folosi serviciile nostre. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR.
Îndeplinirea unor obligații legale. Pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Folosim informațiile tale de plată în scopuri de contabilitate, facturare și pentru detectarea și/sau prevenirea oricăror activități frauduloase. Această prelucrare se
bazează în mod legitim pe Art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR.
d) Beneficiarii datelor
Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege.
e) Furnizarea Obligatorie/Voluntară de Date și Durata păstrării acestora
Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia contractul cu tine/înregistrare sau pentru a te putea contacta în scopurile arătate mai sus:
Numele și prenumele, adresa de domiciliu, telefon și adresa de e-mail
Furnizarea celorlalte date este facultativă, iar aceste date nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizezi aceste date personale, acest lucru nu va avea alte consecințe asupra ta.
Doar copiii cu vârsta de cel puțin 16 ani pot să-și dea consimțământul.
f) Perioada stocării datelor
EXPERT CONNECTION SRL stochează datele tale cu caracter personal cât timp este necesară prelucrarea și până la momentul când ne soliciți să le ștergem. Vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.
Atunci când nu mai avem nevoie de datele tale personale, le vom șterge sau distruge în siguranță. De asemenea, vom lua în considerare dacă și cum putem minimiza în timp cantitatea de date personale pe care le folosim și dacă putem asigura anonimitatea datelor tale personale, astfel încât acestea să nu mai fie asociate cu tine sau să te identifice, caz în care putem folosi acele informații fără a te notifica ulterior.

Drepturile tale

Poți contacta societatea pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul nr. 2016/679 la următoarele date de contact:
EXPERT CONNECTION SRL cu sediul în Spl. Independentei 319 Sectorul 6, Bucureşti. E-Mail: office@expertconnection.ro
Pentru obținerea unor interpretări oficiale legate de exercitarea drepturilor care decurg din legislația privind protecția datelor cu caracter personal sau pentru a îți exprima nemulțumirile legate de maniera în care EXPERT CONNECTION SRL asigură prelucrarea datelor cu caracter personal, te poți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarele coordonate de contact: (i) prin poștă sau curier la adresa din București, bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, (ii) prin poștă electronică la adresa: anspdcp@dataprotection.ro, (iii) prin fax la nr. 0318.059.602 sau (iv) la nr. de telefon 0318.059.211.
În conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:
Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR).
Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR).
Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi ”uitat”) și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR).
Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR) – poți solicita restrictionarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.
Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR).
Dreptul de a te opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea – te poți opune, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim, (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR).
Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul tău. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă consideri că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, îti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.

Securitatea prelucrării

EXPERT CONNECTION SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele tale cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau transmitere, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii noștri precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama EXPERT CONNECTION SRL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.
Ne asigurăm ca partenerilor nostri contractuali care au acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm le impunem obligații contractuale în conformitate cu prevederile legale și că verificăm respectarea de către aceștia a obligațiilor pe care și le-au asumat. Aceștia vor prelucra datele personale în numele și pentru noi, numai în conformitate cu instructiunile primite de la aceasta și numai respectând cerințele de securitate și confidențialitate în limitele impuse.

Procesarea datelor cu caracter personal în parterneriat

O parte dintre datele cu caracter personal prelucrate de noi vor putea fi transferate către terți și îți exprimi consimțământul tău expres pentru a proceda în acest sens, precum și în situațiile în care există o obligație legală pentru EXPERT CONNECTION SRL de a proceda în acest mod.

Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz, te vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul tău, îți vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.

Prin bifarea căsuței de acceptare îți exprimi acordul pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal în scopurile prezentate mai sus, sens în care vom utiliza, de asemenea, datele tale personale pentru a-ți furniza informațiile noastre prin e-mail, SMS, scrisoare, telefon sau fax.